Phần mềm FireAnt Web Platform

Giải pháp hoàn hảo cho các nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam.

FireAnt Web Platform là một giải pháp hoàn hảo cho các nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam.

Với FireAnt Web Platform nhà đầu tư được trang bị những công cụ hỗ trợ mạnh mẽ nhất, giúp họ hoàn toàn chủ động về thông tin, nắm bắt được mọi diễn biến của thị trường nhanh chóng và chính xác.

Các chức năng chính

CẢNH BÁO CỔ PHIẾU

Cảnh báo cổ phiếu tức thời khi thỏa mãn các tiêu chí khác nhau: giá vượt đỉnh, khối lượng đột biến, giá tăng/giảm phá vỡ nền tảng..., cảnh báo qua điện thoại di động.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Công cụ vẽ mẫu, lưu mẫu, hệ thống chỉ báo kỹ thuật, lưu và chia sẻ biểu đồ, tích hợp lịch sự kiện, giao dịch cổ đông, lọc cổ phiếu...

THỐNG KÊ REAL-TIME

Phân bổ dòng tiền, khối lượng theo mức giá, tốc độ khớp lệnh, thống kê mua và bán chủ động, tỷ lệ đặt lệnh, thống kê NĐTNN mua bán trong phiên...

DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP CHUYÊN SÂU

Dữ liệu chi tiết doanh nghiệp, ban lãnh đạo, cổ đông cá nhân, cổ đông tổ chức, dữ liệu công ty liên kết, góp vốn...

So sánh các phiên bản FireAnt Web Platform

Tính năng
MarketWatch
Dữ liệu cơ bản: thông tin cơ bản thị trường, cổ phiếu, bảng giá
Tạo watchlist theo dõi cổ phiếu quan tâm
Thông tin chuyên sâu: cổ đông, vốn và cổ tức…
Dữ liệu chuyên biệt: phái sinh, chứng quyền
Phân tích kĩ thuật
Biểu đồ PTKT với các thiết lập mặc định, cơ bản
Lưu mẫu, nạp mẫu biểu đồ
Lưu lại phiên làm việc, duy trì trạng thái biểu đồ cho lần truy cập sau
Lọc cổ phiếu tích hợp trên Phân tích kỹ thuật
Xem đầy đủ các sự kiện trên biểu đồ: Giao dịch cổ đông chính, Báo cáo tài chính, Cổ tức
Tạo nhiều TAB để theo dõi nhiều biểu đồ cùng một lúc
Cảnh báo
Nhận cảnh báo cơ bản
Thiết lập, tùy biến hàng trăm loại cảnh báo nâng cao
Lọc cổ phiếu
Lọc cổ phiếu với điều kiện lọc cơ bản
Tùy biến điều kiện lọc
Nạp bộ lọc, lưu bộ lọc
 
 
Free
 
 
 
 
Basic
 
 
 
 
MUA
Professional
 
 
 
 
MUA