Phần mềm MetaKit

Phần mềm cung cấp dữ liệu cho MetaStock, AmiBroker, MetaTrader

TẢI PHẦN MỀM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

FireAnt Metakit - Phần mềm cập nhật dữ liệu giao dịch nhanh nhất hiện nay cho các ứng dụng phân tích kỹ thuật MetaStock, AmiBroker và MetaTrader.

Dữ liệu giao dịch được cập nhật tự động hoàn toàn vào các ứng dụng phân tích kỹ thuật.

Các chức năng chính

Cập nhật dữ liệu giao dịch

Dữ liệu giao dịch mới nhất luôn được cập nhật tự động, liên tục và ổn định trong mọi hoàn cảnh

Dữ liệu đa dạng phong phú

Dữ liệu đa dạng phong phú: mua bán chủ động, cung cầu, nước ngoài, bitcoin, phái sinh...

Bộ công cụ xây dựng và tự động tính chỉ số

Công cụ giúp người dùng có thể xây dựng chỉ số tự tạo như VNINDEX

AmiBroker Plugin

Plugin tích hợp dữ liệu vào AmiBroker nhanh nhất và toàn diện nhất hiện nay, không chỉ dữ liệu giá mà còn dữ liệu tài chính, doanh nghiệp

So sánh các phiên bản Metakit

Tính năng
Dữ liệu EOD, Intraday các chỉ số chính thị trường chứng khoán Việt Nam
Dữ liệu EOD, Intraday các mã chứng khoán
Dữ liệu các index phụ (EOD và Intraday)
Dữ liệu EOD index các quỹ ETF và ngành ICB
Dữ liệu EOD index chứng khoán Thế giới
Dữ liệu EOD Forex
Dữ liệu chứng khoán phái sinh
Dữ liệu mua bán chủ động, cung cầu, nước ngoài, bitcoin...
Dữ liệu tích hợp cho AmiBroker: PE, PB, RealTimeQuote...
Công cụ xây dựng và tính chỉ số
Plugin cho AmiBroker
Bộ script cho AmiBroker
 
 
Miễn phí
Tiêu chuẩn
MUA
Chuyên nghiệp
MUA