Hỏi đáp

Câu hỏi thường gặp trong quá trình sử dụng sản phẩm của FireAnt

Tất cả
Sử dụng phần mềm
Phí sử dụng
Tài khoản
Trợ giúp
Tôi cần làm gì để có thể tải về Metakit?
Để tải về phần mềm FireAnt Metakit Professional, bạn truy cập vào địa chỉ sau http://corporate.fireant.vn//Home/Metakit rồi chọn mục "TẢI PHẦN MỀM"
Hoặc download trực tiếp từ link http://corporate.fireant.vn/Download/FireAnt Metakit Professional.zip
Tôi không cài được phần mềm Metakit lên máy, tại sao?
Có thể bạn chưa bật dịch vụ Windows Installer! Bạn cần bật dịch vụ này để có thể cài đặt các phần mềm lên máy.
Để bật Windows Installer chọn [Start] -> [Control Panel] -> [Administrative Tools] -> [Services] -> [Windows Installer], bấm nút [Start] để bật dịch vụ (xem hình dưới).
Tại sao khi dùng máy tại công ty lại không tải được dữ liệu Intraday, trong khi dùng máy tại nhà hoặc nơi khác lại tải được?
Quản trị mạng của công ty bạn có thể chặn Metakit truy cập vào server của FireAnt, do đó Metakit không thể tải về dữ liệu Intraday.
Nếu có thể bạn hãy yêu cầu quản trị mạng mở cổng TCP 7483, sau đó bạn có thể dùng Metakit tải về dữ liệu Intraday bình thường.

Một nguyên nhân khác là bạn sử dụng tên đăng nhập bằng tiếng việt có dấu, trường hợp này ban cần liên lạc với chúng tôi để đổi lai tên đăng nhập.

Trong 1 số trường hợp nhất định, bạn có thể không tải tự động được dữ liệu Intraday là do phiên bản của bạn đã quá cũ. Khi đó bạn chỉ cần tải bản cài mới nhất từ website và cài đè lên. Các thiết lập của bạn sẽ được giữ nguyên.
Xin cho biết cách cấu hình các tham số cho Metakit!
Mục Thiết lập cho phép thiết lập các tham số của phần mềm. bạn có thể chọn sử dụng thiết lập mặc định hoặc tự nhập thông tin thiết lập.

Metakit hỗ trợ 2 phương thức thiết lập đường dẫn lưu trữ dữ liệu, tùy thuộc vào việc bạn ưu tiên sử dụng phần mềm AmiBroker hay MetaStock để phân tích dữ liệu. Bạn có thể lưu trữ dữ liệu ở cả hai phương thức thiết lập, nhưng tại một thời điểm, Metakit sẽ chỉ cập nhật dữ liệu tự động theo một trong hai phương thức mà bạn ưu tiên sử dụng. Khi muốn chuyển sang lưu trữ ở phương thức khác, bạn cần chọn lại phương thức ưu tiên sử dụng, sau đó bấm nút [Lưu thay đổi].

Thiết lập mặc định sẽ chọn ổ đĩa cuối cùng của bạn để lưu dữ liệu (không bao gồm các ổ di động và ổ mạng). Nếu ổ đĩa cuối của bạn là E, thì thiết lập mặc định như sau (nếu bạn bỏ không sử dụng thiết lập măc định, thì ban cũng chỉ có thể sửa đường dẫn cho các thư mục chính lưu trữ dữ liệu các mã và Index, không bao gồm các index ngành; Các đường dẫn còn lại sẽ đươc thiết lâp với tên măc định và là thư mục con của thư mục chính):

Thiết lập măc định ưu tiên sử dụng Metastock:
- Thư mục lưu trữ dữ liệu EOD: Lưu trữ dữ liệu cuối ngày (EOD) của các mã và các Index (bao gồm cả các Index tự tạo, không bao gồm các index ngành ICB)
E:\MetakitData\Metastock\EOD

- Thư mục lưu trữ dữ liệu Intraday: của các mã và các Index (các index tự tạo và index ngành ICB không có dữ liệu Intraday)
E:\MetakitData\Metastock\Intraday

- Phân chia mã chứng khoán vào các thư mục theo sàn: Măc định là không chia mã theo sàn. Trường hơp bạn chọn chia các mã theo sàn, sẽ có thêm 3 thư mục con ứng với 3 sàn, và các mã đươc lưu vào các thư mục con tương ứng. Các Index vẫn đươc lưu ở thư mục chính như trước.

- Thư mục lưu trữ dữ liệu Cung cầu: Dữ liệu khối lương, số lênh đăt mua, đăt bán
E:\MetakitData\Metastock\EOD\CungCau

- Thư mục lưu trữ dữ liệu giao dich của nhà đầu tư nước ngoài:
E:\MetakitData\Metastock\EOD\NuocNgoai

- Thư mục lưu trữ dữ liệu Index ngành ICB: Dữ liệu Index EOD và dữ liệu cung cầu, dữ liêu nhà đầu tư nước ngoài tương ứng với các Index
E:\MetakitData\Metastock\EOD\ ICBIndices

Thiết lập măc định ưu tiên sử dụng AmiBroker:
- Thư mục lưu trữ dữ liệu EOD: Lưu trữ dữ liệu cuối ngày (EOD) của các mã và các Index (bao gồm cả các Index tự tạo)
E:\MetakitData\Ami\EOD

- Thư mục lưu trữ dữ liệu Intraday: của các mã và các Index (các index tự tạo và index ngành không có dữ liệu Intraday)
E:\MetakitData\Ami\Intraday\{A..Z, Indices}

- Dữ liệu sẽ đươc lưu vào các thư mục con tương ứng với vần của mã, các index đươc lưu vào thư mục con Indices. Thư mục chính không lưu dữ liệu.

- Thư mục lưu trữ dữ liệu Cung cầu: Dữ liệu khối lượng, số lệnh đăt mua, đặt bán
E:\MetakitData\Ami\EOD\CungCau

- Thư mục lưu trữ dữ liệu giao dich của nhà đầu tư nước ngoài:
E:\MetakitData\Ami\EOD\NuocNgoai

- Thư mục lưu trữ dữ liệu Index ngành ICB: Dữ liệu Index EOD và dữ liệu cung cầu, dữ liêu nhà đầu tư nước ngoài tương ứng với các Index
E:\MetakitData\Ami\EOD\ ICBIndices

Thư mục lưu trữ dữ liệu (MetaTrader 4): Dữ liệu cho MetaTrader 4 hiện tại bao gồm dữ liệu giá EOD các mã, và các Index của sàn, Index các quỹ ETF, Index ngành ICB, không bao gồm các Index tự tạo.

- Xác định vị trí MetaTrader 4 lưu dữ liệu: Mở MetaTrader, vào menu [File], chọn [Open Data Folder]. Trong thư mục này sẽ có một thư mục con là history, trong thư mục history lại có một thư mục con (có tên khác nhau ở mỗi phiên bản MetaTrader 4) chính là thư mục cần tìm, cần chọn đúng để Metakit ghi dữ liệu vào. Nếu chọn sai, sẽ không thể mở dữ liệu để xem trong MetaTrader 4.
Mở MetaTrader 4, vào menu [Tools], chọn [Options], chọn Tab [Server]. Ở mục [Server] sẽ có tên của server đang sử dụng (lưu ý là trước đó cần tạo một tài khoản để sử dụng MetaTrader 4. Các phiên bản MetaTrader 4 đều cho phép tạo tài khoản demo). Tên của thư mục cần tìm chính là đoạn chữ đứng trước dấu gạch ngang (lưu ý là dấu gạch ngang có hai ký tự trống 2 bên, không phải dấu gạch ngang nối các ký tự khác).
Ví dụ nếu tên server đang sử dụng trong MetaTrader 4 là FOREX-Server - FOREX Ltd., thì thư mục cần tìm là FOREX-Server, và có đường dẫn đầy đủ là:
C:\Users\User_account_name\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Instance_id\history\FOREX-Server

Lưu ý là mỗi người dùng windows sẽ có User_account_name khác nhau, và mỗi bản cài của MetraTrader 4 sẽ có một Instance_id khác nhau.

- Thư mục lưu trữ dữ liệu Forex (index chứng khoán thế giới, vàng, căp tiền, và hàng hóa):

E:\MetakitData\Other
Dữ liệu giá các mã có được điều chỉnh vào ngày không hưởng quyền không? Làm sao để cập nhật dữ liệu điều chỉnh?
Vào ngày không hưởng quyền, nếu sự kiện tương ứng khiến dữ liệu giá phải điều chỉnh, hệ thống của FireAnt sẽ thực hiện việc điều chỉnh.
Khi đó toàn bộ dữ liệu giá từ ngày niêm yết (là ngày bắt đầu có dữ liệu giao dịch) đến ngày liền trước ngày không hưởng quyền sẽ được điều chỉnh theo đúng hệ số điều chỉnh.
Các mã được điều chỉnh trong vòng 5 phiên sẽ được Metakit liệt kê. Để tải về dữ liệu điều chỉnh bạn chỉ việc nhắp đúp chuột vào mã tương ứng hoặc bấm nút [Tải hết].
Với các mã được điều chỉnh trước đó, bạn có thể nhâp mã vào vào ô [Mã CK] trong mục [Chứng khoán Việt Nam - EOD] và bấm cập nhật, khi Metakit yêu cầu nhập ngày thì bạn nhập tải từ ngày 1/1/2000.
Bạn có thể tải cùng lúc nhiều mã bằng cách nhập các mã cách nhau bằng dấu phẩy.
Xin cho biết cách cập nhật dữ liệu chủ động trên Metakit
Bên cạnh cách cập nhật dữ liệu thụ động (tải về dữ liệu một cách tự động), bạn có thể chủ động cập nhật dữ liệu bất cứ khi nào cần, để cập nhật lại dữ liệu của từng mã trong một khoảng thời gian nhất định.

Để cập nhật dữ liệu chủ động, bạn cần vào mục Cập nhật Dữ liệu và thực hiện các chức năng cập nhật dữ liệu chủ động như sau:

Chọn mục Cập nhật dữ liệu.

- Chứng khoán Việt Nam - EOD: Chọn gói dữ liệu (giá, cung cầu, NĐT NN), gõ mã chứng khoán hoặc mã Index (bỏ trống nếu muốn câp nhật toàn bộ các mã và Index) và bấm nút [Cập nhật]. Điền khoảng thời gian cập nhật rồi bấm nút [Cập nhật].
Bấm nút [Tải hết] để câp nhật dữ liệu cho tất cả các mã điều chỉnh trong 5 phiên cuối, hoặc nhắp đúp chuột vào một mã trong danh sách hiển thị để cập nhất dữ liệu điều chỉnh cho riêng mã đó. Với những mã điều chỉnh trước phiên hiên tại quá 5 phiên bạn cần cập nhật chủ động dữ liệu cho mã đó từ đầu (chọn ngày bắt đầu là 01/01/2000 để bảo đảm không bị sót dữ liệu).
- Chứng khoán Việt Nam - Intraday: Chọn mã (hoăc để trống nếu tải toàn bộ), chọn số ngày tải (tối đa là 5 ngày) và bấm nút [Cập nhật].
- Các chỉ số chứng khoán - EOD: bấm nút [Cập nhật]. Điền khoảng thời gian cập nhật rồi bấm nút [Cập nhật].
- Chứng khoán thế giới - EOD: bấm nút [Cập nhật]. Điền khoảng thời gian cập nhật rồi bấm nút [Cập nhật].
- Dữ liệu vàng, ngoai tệ và hàng hóa - EOD: bấm nút [Cập nhật]. Điền khoảng thời gian cập nhật rồi bấm nút [Cập nhật].
Lưu ý: Chỉ dữ liệu EOD của chứng khoán Viêt Nam mới có dữ liệu cung cầu và dữ liệu giao dịch nhà đầu tư nước ngoài.

Trong thời gian giao dịch, biểu đồ của các Index hoặc mã chứng khoán được mở trong AmiBroker hoặc Metastock sẽ được cập nhật liên tục theo thời gian thực (dữ liệu EOD dùng cho các khung thời gian từ daily trở lên, dữ liệu Intraday dùng cho các khung thời gian từ daily trở xuống, dữ lieu Intraday cũng có thể xem ở các khung giờ từ daily trở nhiên số nến sẽ bị hạn chế và dữ liệu khi đó là dữ liệu không điều chỉnh).
Xin cho biết cách sử dụng dữ liệu cập nhật bởi Metakit trong Metastock.
Trong phần mềm MetaStock, Chọn File->Open để mở thư mục dữ liệu tải về từ MetaKit (Thiết lập trong Tab Thiết lập). Chọn mã tương ứng để xem biểu đồ và thực hiện các thao tác phân tích kỹ thuật (xem hình dưới).

Dữ liệu cung cầu: các mã là mã chứng khoán với đuôi _CC
Dữ liệu giá: các mã là các mã chứng khoán được đặt tên theo quy định của các sở giao dịch chứng khoán.

Dữ liệu giao dịch nhà đầu tư nước ngoài: các mã là mã chứng khoán với đuôi _NN
Dữ liệu index ngành ICB: các index ngành đươc đánh số theo quy định chuẩn về mã ICB, các mã này có tên tiếng Anh đi kèm

Lưu ý: Chỉ dữ liệu EOD mới có dữ liệu cung cầu và dữ liệu giao dịch nhà đầu tư nước ngoài.


Trong thời gian giao dịch, nếu các mục Tự động cập nhật dữ liệu được bật (trong Tab Thiết lập), biểu đồ EOD cũng như Intraday của các Index hoặc mã chứng khoán được mở trong MetaStock sẽ liên tục được cập nhật (với biểu đồ EOD, chỉ có nến cuối cùng trên biểu đồ tương ứng với dữ liệu ngày hôm nay thay đổi).

Lưu ý: Để xem được dữ liệu Intraday, phiên bản phần mềm MetaStock phải là Professional. Chúng tôi khuyến nghị dùng phiên bản MetaStock Professional 11 để có độ tương thích cao nhất.
Xin cho biết cách sử dụng dữ liệu EOD thời gian thưc tải về từ Metakit trong Amibroker
Trước tiên, bạn cần tạo cơ sở dữ liệu EOD để sử dụng. Trong Amibroker, bạn thực hiện các bước sau:

Chọn File->New->Database


Trong mục Database folder, chọn thư mục bạn muốn lưu cơ sở dữ liệu EOD.
Chọn Create để tạo cơ sở dữ liệu


Trong mục Data Source, chọn Metastock data plugin
Trong mục Local data storage, chọn Disable
Trong mục Number of bars, chọn số nến bạn muốn xem (4000 nến tương đương toàn bộ dữ liệu từ năm 2000 đến hết 2015).
Trong mục Base time interval, chọn End Of Day
Chọn nút Intraday settings để thiết lập cơ chế câp nhật tự động
o Chọn Filter weekend trong mục Filtering

o Trong mục trading hours/Day session, chọn Start là 08:00, End là 16:00

o Trong mục Daily time-compression uses, chọn Local time

Bấm nút OK để lưu thiết lập cơ chế câp nhật tự động
Bấm nút Configure để cấu hình cơ sở dữ liệu


Bấm nút Add folder để chọn các thư mục dữ liệu EOD được thiết lâp trong mục Thiết lâp của MetaKit (Bạn thực hiện thao tác Add folder nhiều lần để thêm các thư mục ứng với các loai dữ liệu EOD do MetaKit tải về).
Bấm nút Retrieve symbols để lưu các mã chứng khoán và index vào cơ sở dữ liệu vừa tạo.
Chọn Intraday auto-refresh
Bấm nút OK để lưu cấu hình
Bấm nút OK lần nữa để kết thúc quá trình tạo cơ sở dữ liệu
Sau khi tạo xong cơ sở dữ liệu, về sau khi muốn xem biểu đồ EOD thời gian thực, mở cơ sở dữ liệu EOD.
Xin cho biết cách sử dụng dữ liệu Intraday tải về từ Metakit trong Amibroker
Do AmiBroker chỉ xử lý tốt các thư mục giá Intraday (do MetaKit tải về) có không quá 255 mã chứng khoán, cho nên để cung cấp dữ liệu Intraday cho AmiBroker, các mã chứng khoán được phân vào các thư mục con theo vần A-Z.

Trước tiên, bạn cần tạo cơ sở dữ liệu Intraday để sử dụng. Trong Amibroker, bạn thực hiện các bước sau:

Chọn File->New->Database
Trong mục Database folder, chọn thư mục bạn muốn lưu cơ sở dữ liệu Intraday.
Chọn Create để tạo cơ sở dữ liệu


Trong mục Data Source, chọn Metastock data plugin
Trong mục Local data storage, chọn Disable
Trong mục Number of bars, chọn số nến bạn muốn xem (Ami cho phép tối đa 50.000 nến tương đương 3 tháng cho VNINDEX).
Trong mục Base time interval, chọn Tick
Chọn nút Intraday settings để thiết lập cơ chế câp nhật tự động
o Chọn Filter weekend trong mục Filtering

o Trong mục trading hours/Day session, chọn Start là 08:00, End là 16:00

o Trong mục Daily time-compression uses, chọn Local time

Bấm nút OK để lưu thiết lập cơ chế câp nhật tự động
Bấm nút Configure để cấu hình cơ sở dữ liệu
Bấm nút Add folder để chọn các thư mục dữ liệu Intraday được thiết lâp trong mục Thiết lâp của MetaKit (Bạn thực hiện thao tác Add folder nhiều lần để thêm các thư mục ứng với các vần A-Z và các loai dữ liệu Intraday do MetaKit tải về)
Click Retrieve symbols để nhận dạng các mã CK trong các thư mục dữ liệu. Nếu bạn không thực hiện thao tác này bạn sẽ không thấy được các mã chứng khoán trong cơ sở dữ liệu vừa tạo.
Bấm nút Retrieve symbols để lưu các mã chứng khoán và index vào cơ sở dữ liệu vừa tạo.
Chọn Intraday auto-refresh


Bấm nút OK để lưu cấu hình
Bấm nút OK lần nữa để kết thúc quá trình tạo cơ sở dữ liệu
Sau khi tạo xong cơ sở dữ liệu, về sau khi muốn xem biểu đồ Intraday, mở cơ sở dữ liệu Intraday.

Lưu ý: Để xem được dữ liệu Intraday, phiên bản phần mềm AmiBroker phải là Professional.

Xin cho biết cách sử dụng dữ liệu cập nhật bởi Metakit trong MetaTrader 4.
Phiên bản hiện tại của MetaKit chỉ cho phép tải về dữ liệu Daily sử dụng cho MetaTrader 4. Trước hết bạn cần cấu hình đúng đường dẫn lưu dữ liệu cho MetaTrader (trong Tab Thiết lập).

Lưu ý: Nếu bạn dùng window 7 trở lên, thì cần chạy Metatrader 4 ở chế độ administrator (Run as administrator).
Bạn cần thực hiện cập nhật dữ liệu theo phương pháp chủ động cho dữ liệu dùng trong MetaTrader 4 do phiên bản hiện tại của MetaKit chưa cho phép cập nhật dữ liệu cho MetaTrader 4 theo phương pháp tự động.

Để sử dụng dữ liệu trong MetaTrader 4, trong MetaTrader 4 bạn chọn Menu [File], chọn tiếp Menu [Open Offline], và chọn mã tương ứng muốn xem (xem hình dưới).

Phí dịch vụ cho Metakit như thế nào?
Bạn có thể xem thông tin biểu phí dịch vụ Metakit tại địa chỉ
https://www.fireant.vn/Payment/SelectPackage?serviceId=1
FireAnt có thể thay đổi chính sách thu phí, cũng như đưa ra các khuyến mãi, mọi thay đổi sẽ được cập nhật ở trang nêu trên.
Cách tính điểm thưởng khi mua hoặc gia hạn sản phẩm như thế nào?
Điểm thưởng được ghi nhận mỗi lần khách hàng gia hạn tài khoản (hoặc trong lần đầu tiên sử dụng dịch vụ), và được cộng thêm vào thời hạn sử dụng của khách hàng trong lần gia hạn tiếp theo.

Điểm thưởng được tính theo thời hạn đăng ký sử dụng dịch vụ như sau:
3 tháng: 1 điểm
6 tháng: 3 điểm
12 tháng: 7 điểm
Các tài khoản Extend 1 và VIP được nhân đôi số điểm kể trên.

Cách quy đổi điểm như sau: Điểm được quy đổi ra số ngày và được cộng vào số ngày sử dụng.
Trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ liên tục (ở đây được hiểu là thời gian giữa 2 lần sử dụng dịch vụ không bị ngắt quãng quá 6 tháng ~ 180 ngày), thì 1 điểm được quy đổi ~ 1 ngày.
Trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ ngắt quãng (được hiểu là thời gian ngắt quãng giữa 2 lần sử dụng dịch vụ quá 180 ngày), thì số ngày được quy đổi bằng số điểm chia 2, và làm tròn xuống.
Việc tính điểm được áp dụng từ ngày 17/9/2015.
Khi có các thắc mắc liên quan đến Metakit, có thể yêu cầu trợ giúp như thế nào?
Phần lớn các thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp khi bạn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng (có thể tải về tại đây) và bản FAQ này.
Tuy nhiên, nếu bạn không tìm thấy lời giải đáp, bạn có thể sử dụng một trong các kênh hỗ trợ sau:
- Gửi email với nội dung thắc mắc về hòm thư của FireAnt: contact@fireant.vn
- Gọi điện tới số Hotline: 0123.844.1234
- Tạo một tài khoản tại Skype (nếu bạn chưa có) tại www.skype.com và add một trong các nick sau để yêu cầu trợ giúp: beetek.corporation hoặc Stockbiz.technician2
- Bạn cũng có thể sử dụng chức năng hỗ trợ trực tuyến trong MetaKit, bằng cách nhắp chuột vào một trong hai biểu tượng kỹ thuật viên.
MetaKit sẽ kết nối với Skype và các kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trên Skype (điều kiện tiên quyết để sử dụng chức năng này là bạn cần có tài khoản tại skype).