Dịch vụ nhúng nội dung

Nhúng nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán vào website hiện có

FireAnt Embed là dịch vụ cho phép các tổ chức, doanh nghiệp dễ dàng nhúng nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán vào website hiện có mà không cần kiến thức về lập trình.

FireAnt Embed cung cấp rất nhiều nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán có thể nhúng như bài viết, biểu đồ, chỉ số chứng khoán, hồ sơ doanh nghiệp,...

Đối tượng sử dụng FireAnt Embed

Công ty niêm yết

Muốn xây dựng phần thông tin cổ phiếu của công ty mình trên website để cung cấp cho nhà đầu tư. Các thông tin bao gồm: Hồ sơ doanh nghiệp, Cổ đông, Thông tin giá chứng khoán, Tin tức, Dữ liệu tài chính (chỉ tiêu tài chính, báo cáo tài chính)...

Các website, blog thông thường

Muốn nhúng thông tin nhanh về thị trường như các chỉ số chứng khoán (VNINDEX, HNXINDEX,...), giá cổ phiếu,... vào website, blog hiện tại.