Chọn gói dịch vụ

Chọn gói dịch vụ cần thanh toán

Giải pháp hoàn hảo cho Phân tích - Đầu tư chứng khoán

Các chức năng chính

Nguồn dữ liệu được cập nhật liên tục

FireAnt cung cấp rất nhiều công thức được gợi nhắc để người dùng có thể dễ dàng truy xuất dữ liệu của FireAnt như dữ liệu giá real-time, giá quá khứ, thông tin doanh nghiệp, dữ liệu tài chính...

Phạm vi ứng dụng không giới hạn

Người dùng có thể xây dựng các công cụ đa dạng, từ các công cụ phân tích cơ bản đến kỹ thuật, từ các thống kê phức tạp đến các bộ lọc đa chiều

Thư viện mẫu đa dạng

Hàng trăm mẫu Excel được dựng sẵn giúp khai thác dữ liệu hiệu quả, dễ dàng mà không cần kỹ năng chuyên sâu

Dễ sử dụng và mở rộng

Truy xuất dữ liệu chỉ đơn giản bằng các công thức dựng sẵn trên Excel

TÍNH NĂNG CHÍNH

 • Truy xuất dữ liệu doanh nghiệp

  Dữ liệu thông tin doanh nghiệp: Tổng quan, ngành nghề kinh doanh, ban lãnh đạo, cơ cấu sở hữu...

 • Truy xuất dữ liệu báo cáo tài chính

  Dữ liệu báo cáo tài chính của doanh nghiệp: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh,...

 • Truy xuất dữ liệu giá EOD

  Dữ liệu giá EOD, cung cầu, nhà đầu tư nước ngoài của các mã CK và các index

 • Dữ liệu intraday cập nhật Real-Time

  Dữ liệu giá trong phiên của các mã CK và các index được cập nhật real-time

 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ

  Dữ liệu hỗ trợ hiển thị cả Tiếng Việt và Tiếng Anh

 • Truy cập hàng trăm template

  Truy cập hàng trăm template hữu ích của FireAnt

 • Làm việc cộng tác

  Chia sẻ workbook cho người khác và làm việc cộng tác trên workbook

 • Công thức được dựng sẵn

  Truy xuất dữ liệu FireAnt thông qua các công thức được dựng sẵn.